Inwoners

Nieuws

De raad vergadert op dinsdag 25 februari 2020 om 20.00 uur in de raadszaal.
Lees meer over 'Politieke avond Westerveld 25 februari 2020'

De eerste stap tot een sport- en preventieakkoord in Westerveld is gezet! Op 28 januari 2020 zijn er vier ambities vastgesteld tijdens een goed bezochte startbijeenkomst.
Lees meer over ' Bouw mee aan het sport- en preventieakkoord Westerveld'

Vanuit de oproep vanuit de PvdA fractie en de wens van de agrarische ondernemers die betrokken zijn bij de bloembollenteelt in Westerveld wordt een eerste stap gezet om te komen tot de verbeterin...
Lees meer over 'Gemeente Westerveld sluit overeenkomst gebruik gewasbeschermingsmiddelen'

De Oude Willemsweg in het Drents-Friese Wold is tijdelijk afgesloten voor alle verkeer, voor wegwerkzaamheden.
Lees meer over 'Oude Willemsweg tijdelijk afgesloten'

Het college van de gemeente Westerveld heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 de energie die de huishoudens in de gemeente nodig zijn, duurzaam op te wekken.
Lees meer over 'Energie voor huishoudens in Westerveld in 2050 duurzaam opgewekt'